A-Lehdet

Ylläpitämässä ja jatkokehittämässä 16 sivustoa

A-lehdet-konserni on suomalainen mediatalo, jonka muodostavat emoyhtiö A-lehdet Oy ja sen tytäryhtiö Finnish Design Shop Oy. Lisäksi A-lehdet Oy omistaa puolet Oma Terveys Oy:stä. Konsernin liikevaihto on noin 100 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä 450.
Nord Software vastaa A-lehtien tuki-ja ylläpitopalveluista.

Lähtötilanne

A-lehdillä on laaja verkkopalveluportfolio, jonka sivustot on toteutettu pääosin Drupalin eri versioilla ja WordPress-sisällönhallintajärjestelmällä. Laajan kokonaisuuden ylläpito ja jatkokehitys vaativat paljon resursseja, etenkin kun samaan aikaan on tärkeää kohdistaa resursseja uusien digitaalisten palveluiden suunnitteluun.

A-lehdet solmi keväällä 2016 Nord Softwaren kanssa yhteistyösopimuksen verkkopalvelun tuki- ja ylläpitopalveluista sekä sivustojen pien- ja jatkokehityksestä.

Desktop
Desktop

Tavoite

Yhteistyön keskeisenä tavoitteena on vähentää A-lehtien oman organisaation työpainetta, jotta organisaatio voi jatkossa keskittyä täysipainoisesti kasvattamaan digitaalista liiketoimintaansa uusien palveluiden muodossa. Samalla haluttiin kuitenkin varmistaa, että nykyiset verkkopalvelut olisivat jatkossakin hyvissä käsissä, ja että vika- ja ongelmatilanteissa olisi saatavilla asiantuntevaa apua.

Toisena, pitemmän aikavälin tavoitteena oli syventää A-lehtien oman organisaation teknistä kompetenssia Nordin konsulttien avulla.

Ratkaisu

Ennen kuin verkkosivustot siirrettiin Nordin tukipalveluiden piiriin, sivustoille toteutettiin tekninen auditointi, jonka tarkoituksena oli selvittää käytetyt teknologiat, palvelimet, tietoturvan taso, versionhallinta, jne.

A-lehdet liitettiin osaksi Nord Softwaren tukityönkulkua ja tiketöintijärjestelmää, jonka kautta reagoidaan vikatilanteisiin. Sopimus kattaa yhteensä 16 sivuston ylläpidon sekä tarvittavat päivitykset, monitoroinnin ja pienkehityksen. Lisäksi Nordin ohjelmistokehittäjät osallistuvat aktiivisesti A-lehtien verkkopalveluiden, esimerkiksi Lily.fi-sivuston jatkokehitykseen.

Lopputulos

Yhteistyö jatkuu edelleen, ja A-lehtien portfolio on Nordin ylläpidossa. Nordin tuomien työkalujen kautta kokonaisuus on helpompi hallita ja ylläpitää.

Lily.fi-sivustolle sekä lisättiin uusia toiminnallisuuksia että parannettiin olemassa olevia. Lisäksi A-lehtien omille kehittäjille esiteltiin uusia työkaluja, joiden avulla nopeutettiin aiemmin aikaa vieviä prosesseja.

A-lehdet on ollut erittäin tyytyväinen yhteistyöhön Nordin kanssa.

Mitä opittiin?

“Yhteistyö on sujunut vaivattomasti ja Nord Softwaren konsulttien asiantuntijuus on tehnyt meihin ison vaikutuksen.”
– Arto Seppänen, kehitysjohtaja, A-lehdet

Yhteistyön jatko

Nord Software jatkaa A-lehtien tuki-ja ylläpitopalvelujen tuottajana sekä kehitysresurssien tarjoajana esimerkiksi blogiportaali Lily.fi:n parissa (alusta Drupal), jossa Nordin kehittäjät ovat auttaneet A-Lehtien omaa teknistä tiimiä palvelun arkkitehtuurin optimoinnin kanssa.

Tutustu samankaltaisiin projekteihin